NL/EN

Milenka Jacobs


common map
Public Experience Map
Publieke Ervaringskaart

This 2.5 by 3 m drawing is part of my graduation research titled Imagining the Public Experience of Rotterdam. The drawing seeks to explore the state of use and the potential of the current public space of Rotterdam's modern center. The method involved asking participants (a sample of 17 people with a diverse background, all users of Rotterdam's public space) the open question: what are your experiences in the public space of this area?

The memories, opinions, fantasies and ideas that followed were drawn in accordance to their occurence on a map of the city where all the public space was left white (a noli map produced earlier in the research). As such this drawing can be used to see the memorable values of the current public spaces, indicate places and actions for improvement and inspire new uses and designs (as done in the designphase of the graduation process).

Deze tekening van 2.5 bij 3 m is onderdeel van mijn afstudeeronderzoek getiteld Imagining the Public Experience of Rotterdam . De tekening probeert de gebruikstoestand en het potentieel van de huidige openbare ruimte in het moderne centrum van Rotterdam te verkennen. De methode bestond erin de deelnemers (een steekproef van 17 mensen met een diverse achtergrond, allen gebruikers van de Rotterdamse openbare ruimte) de open vraag te stellen: wat zijn je ervaringen in de openbare ruimte in dit gebied?

De herinneringen, meningen, fantasie├źn en idee├źn die daarop volgden werden afgebeeld op de plek van hun voorkomen op een kaart van de stad waar alle openbare ruimte wit was gelaten (een noli-kaart die eerder in het onderzoek werd geproduceerd). Als zodanig kan deze tekening worden gebruikt om de gedenkwaardige waarden van de huidige openbare ruimten te onthullen, plaatsen en acties voor verbetering aan te geven en nieuwe gebruiken en ontwerpen te inspireren (zoals gedaan in de ontwerpfase van het aftudeerproject).