NL/EN

Milenka Jacobs


My personal fascination for materials and creation techniques combined with a passion for people results in a desire to connect people to the tangible world around them. Rooted in the idea that all creatures possess a creative capacity and that all have the democratic right to shape their own environment, my activities are directed towards unlocking the hidden potential, empowerment and teaching new skills. I have recently been exploring the method and consciousness of play to achieve these. I have discovered that as play is such a natural human behaviour, it is a very natural way of creating, expressing and exploring the unknown. Therefore I am looking forward to experiment with playfull processes to bring design, creation and experience closer to the people!

Beyond making processes accesible for people, there is another guiding philosophy in my creations and creationprocess: bringing new experiences to this world, broadening and enlighting our existence. Because, what is the need of something we already have? Better to put our creative powers in new inventions!

For now this translates in me working on different fields of my expertise (in art and architecture) to connect people to creation. I am looking forward to collaborating with you! If you do too, you can contact me via contact[at]milenkajacobs.nl

Mijn fascinatie voor materialen en creatietechnieken gecombineerd met een passie voor mensen resulteert in een verlangen om mensen te verbinden met de tastbare wereld om hen heen. Geworteld in het idee dat alle wezens een creatief vermogen bezitten en dat wij allen het recht hebben om onze eigen omgeving vorm te geven, zijn mijn activiteiten gericht op het onthullen van verborgen capaciteiten, de macht terug te geven aan alle mensen en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Recentelijk heb ik de methode en het bewustzijn van spelen onderzocht om deze doelen te bereiken. Ik heb ontdekt dat spelen een natuurlijk menselijk gedrag is, een heel intuitieve manier om het onbekende te onderzoeken, te creƫren, en je uit te drukken. Ik kijk ernaar uit om te experimenteren met speelse processen om ontwerp, creatie en ervaring dichter bij de mensen te brengen!

Naast het toegankelijk maken van processen voor mensen, is er nog een andere leidende filosofie in mijn creaties en creatieprocessen: het brengen van nieuwe ervaringen in deze wereld, het verbreden van onze werkelijkheid en ons bestaan verlichten met nieuwe inzichten en perspectieven. Tenslotte, waarom iets maken dat we al hebben? We kunnen beter onze creatieve krachten inzetten om nieuwe dingen uit te vinden!

Deze visies vertalen zich in mijn huidige expertises (kunst en architectuur) om mensen te verbinden met creatie. Ik kijk er naar uit om met u samen te werken!

Whomb